Akupunktur

Akupunktur/TNS

Meridian hand front

Dette er en traditionel kinesisk behandlingsmetode som går tilbage til ca. 3000 år f.kr.. Akupunkturen er en del af Traditionel Kinesisk Medicin hvor også urtemedicin, kost og bevægelse indgår.

Jeg anvender punkt og meridiandiagnostik og behandlingen retter sig mod simple lidelser og smerter i bevægeapparatet. Der forventes effekt af behandlingen inden for maximum 4-6 gange.

Meridianer back side

Akupunkturnåle er meget tynde og giver derved ikke den samme smerte som ved stik af almindelige nåle. Når nålen sidder i huden kan der sommetider føles en tyngde fornemmelse, snurren, spænden eller varme i området. Der kan også udløses en lille refleks gennem påvirkningen. Dette er alle normale reaktioner og indikerer en påvirkning og afbalancering af kroppens energi Qi. Qi flyder langs kroppens meridianbaner og hjælper kroppen til at genvinde sundhed, balance og energi.

Der er relativt få bivirkninger ved akupunktur. Men da akupunktur kan virke stimulerende på mange områder har jeg valgt ikke at anvende akupunktur på personer med epilepsi eller gravide. Generelt kan der opstå rødme omkring indstik stedet mens nålen sidder i huden eller blå mærker. Dette især hvis du er i AK-behandling. 

Jeg spørger ind til lægelige diagnoser for at sikre mig, at jeg her i gennem har mulighed for at give den bedst mulige behandling her iblandt TNS (Transcutan Nerve Stimulation) i stedet for akupunktur. Dette betyder samtidig, at jeg anvender min sundhedsfaglige viden, der favner bredt i forhold til sygdomme generelt. 

TNS er anvendeligt hvis du har nåleskræk idet det er en lille elektrisk stimulation via impulser med en meget lav Hertz. Denne stimulation påføres på akupuntur punkter men giver en lidt svagere påvirkning af punktet end med nåle. Samtidig med TNS anvendes akupressur som er en tryk akupunktur. TNS gives hos Mea-Vita ikke til mennesker med pacemaker.